03 dicembre 2015 - V giorno di novena in onore di Maria SS. Immacolata Sticky

CU LU TERZU PATRI NOSTRU SI RINGRAZIA LU SPIRITU SANTU

ccu diri: Nui ppi parti di Maria

Santu Amuri vi ludamu

ed assa vi ringraziamu

ca da vui fù la cchiu amata

cuomu spusa Immaculata.

                                                      Padre Nostro, Gloria

9. Di lu Spiritu Divinu

vui la spusa cchiù diletta

la cchiù santa, cchiù perfetta

02 dicembre 2015 - IV giorno di novena in onore di Maria SS. Immacolata Sticky

 

7. 'Ndi la vostra gravidanza

da vui pena nun s'intesi

'ndi ddi santi novi misi

01 dicembre 2015 - III giorno di novena in onore di Maria SS. Immacolata Sticky

CU LU SECUNNU PATRI NOSTRU SI RINGRAZIA L'ETERNU FIGGHIU

ccu diri: Nui ppi parti di Maria

Gesù tutti vi ludamu

e assai vi ringraziamu

ca da vui fù la cchiù amata

cuomu Cuncetta Immaculata.

                                                                 Padre Nostro, Gloria

5. Tanti Vergini cci fuoru

ca si tinniru custanti

30 novembre 2015 - II giorno di novena in onore di Maria SS.Immacolata Sticky

3. Da la curpa originali

           tutti fuommu ricumprati 

    nui di schiavi libirati 

          vui da figghia preservata

                                    o Cuncetta Immaculata.          Ave Maria

 

4.  Sempri libera e luntana

     d'ogni fomitu e piccatu

             stu gran donu a vui fu datu

       ca mai fustivu macchiata

29 novembre 2015 - I giorno di novena in onore di Maria SS. Immacolata Sticky

STELLARIO DI MARIA IMMACOLATA

In nomi di lu Patri e di lu Figgghiu e di lu Spiritu Santu, così sia

Sia ppi sempri ludatu e ringraziatu lu Santissimu Sacramentu e sempri viva la gran Matri di Diu Maria Concetta senza macchia di piccatu originali ca ni libera d'ogni mali e spicialmenti di lu piccatu mortali.

Biniditta sia la purissima Immaculata Concezioni di la Beatissima Vergini Maria.

CU LU PRIMU PATRI NOSTRU SI RINGRAZIA L'ETERNU PATRI CCU DIRI:

Nui ppi parti di Maria

Patri Eternu vi ludamu

e assa vi ringraziamu

ca davui fù la cchiù amata

cuomu figghia Immaculata.

Elezioni Moderatore e Consiglio Direttivo triennio 2015-2018 Sticky

Domenica 15 Novembre 2015 i confrati della Confraternita Maria SS. Addolorata sono stati chiamati a rinnovare il Moderatore e il Consiglio Direttivo.

Corpus Domini cittadino 2015 Sticky

Venerdi 5 giugno 2015, alle ore 20:00, in Chiesa Madre ci prepareremo alla Solenne Celebrazione del Corpus Domini Cittadino con la recita del S. Rosario Eucaristico. 

Domenica 7 giugno 2015 alle ore 18:30 Santa Messa e a seguire la Processione. ( I confrati partecipano in abito ufficiale )

Pagine

Abbonamento a Confraternita Maria SS. Addolorata - Leonforte RSS